15 februari 2017, 19:09 Nieuwe dierverblijven
15 januari 2017, 14:39 Welkom op de nieuwe site
Wij werken samen met Amarant
Zorgboerderij Donkhorst

Paarden

De paarden die op de zorgboerderij aanwezig zijn worden door de hulpboeren verzorgt.  Elke dag beginnen we met het borstelen van de paarden en pony's. Hierbij worden de hoeven ook niet vergeten. Meestal poetsen ze wel dezelfde paarden zodat ze daar een band mee krijgen. Er wordt dan ook volop geknuffeld met hen.  Hierna worden ze naar de wei gebracht.Als dit allemaal klaar is gaan we koffie drinken en na de koffie gaanze de stallen uitmesten en strooien en worden de gangen gevegen en zijn ze van vers hooi voorzien met eventueel wat brokken.

 Als we op het eind van de dag klaar zijn met al het andere werk gaan we de paarden weer binnen zetten. Iedereen helpt hieraan mee en sluiten de werkdag hiermee af.  Ieder zet ook weer zijn eigen paarden binnen en geven ze nog een dikke aai of knuffel en ze kunnen er weer tegen tot de dag erop als ze weer naar buiten mogen.  Soms moeten er wat paarden eerder naar binnen, want dan komen er kinderen paard-rijden onder begeleiding van Mariëlle die ze dan les geeft of begeleid bij het rijden. Dit zijn meestal Katrijn, Barney of Olmara. Hierlangs ziet U Margot die wel heel blij kijkt.