15 februari 2017, 19:09 Nieuwe dierverblijven
15 januari 2017, 14:39 Welkom op de nieuwe site
Wij werken samen met Amarant
Zorgboerderij Donkhorst

Historie

 

In 1928 heeft mijn opa aan de Ontginningsweg een lap grond gekocht en heeft er de boerderij gebouwd die er nu nog staat. Dit was toen een gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen een een grote moestuin met een frambozen gaard. Mijn vader heeft deze boerderij in 1968 overgenomen en is zich meer gaan specialiseren op het melken van koeien. De gemengde bedrijven verdwenen steeds meer en de schaalvergroting trad in. In 1997 heb ik met Anja het bedrijf weer overgenomen en zijn we tot 2003 doorgegaan met melken. Anja werkt destijds in de zorg. In 2004 hebben we plannen gemaakt om een zorgboerderij te beginnen en in Amarant werd een goede zakenpartner gevonden en op 2 mei 2005 zijn we begonnen met onze eerste hulpboeren. Gaandeweg werd de groep uitgebreid tot wat het nu is met zo'n 22 deelnemers per dag. Ook werd er in 2006 een stichting opgericht om het paard rijden voor mensen met een beperking te bevorderen.