24 januari 2019, 21:48 Rijhal is klaar.
29 november 2018, 15:36 Nieuwe rijhal.
9 januari 2018, 11:49 Groot succes voor de oliebollen verkoop.
Stichting Huifbed-rijden Donkhorst

Beleidsplan            

Beleidsnotitie stichting Huifbed-rijden Donkhorst

Mei 2018

 

De stichting huifbed-rijden Donkhorst beoogt:

Stichting Huifbed-rijden Donkhorst is in november 2006 opgericht, waarvan acte d.d. 08-11-2006, en heeft zich ten doel gesteld om alle mensen, volwassenen en kinderen met een beperking het plezier van paardrijden te laten beleven en voor hen mogelijk te maken. De Stichting heeft niet de intentie om hiermee winsten te behalen. Alle inkomsten worden geheel besteed aan activiteiten en middelen die gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting.

De stichting heeft vanaf 9 mei 2012 een ANBI erkenning.

Alle activiteiten die binnen de stichting plaats vinden, worden geheel op vrijwilligersbasis uitgevoerd. De stichting geeft geen vergoeding of andere vorm van beloning aan de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn degenen die het bestuur vormen en degenen die het paardrijden voor volwassenen en kinderen met een beperking begeleiden. Er wordt ook geen vergoeding gegeven voor reiskosten, gepaste kleding of dergelijke.


De stichting voert haar activiteiten uit op de zorgboerderij van Arnold en Anja Donkers aan de Ontginningsweg 34 te Haghorst.  Van maandag tot en met vrijdag bieden zij dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en voeren zij een opfokbedrijf voor kalveren. Door de affiniteit met mensen met een beperking en met paarden heeft de samenwerking tussen mensen met een beperking, de zorgboeren en paarden zich steeds verder ontwikkeld. Het gebruik door de stichting van de stallen en opstal wordt door de familie Donkers kosteloos gefaciliteerd.

 

De stichting biedt aan volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking paardrijden aan. Het aangepast paard rijden wordt geheel naar individuele behoefte ingevuld. Dat kan zijn als beleving maar ook om sport te kunnen beoefenen door middel van lessen. Doordat de lessen en de ritten individueel worden gegeven is het mogelijk goed in te kunnen spelen op de individuele behoeftes en leermogelijkheden. Daarvoor worden diverse spel materialen gebruikt. De les duurt 3 kwartier waarin eerst het paard geborsteld en geknuffeld wordt en daarna het rijden begint. Huifbed-rijden vindt plaats met behulp van een huifbed-wagen waar de deelnemers liggend op een dekzeil tussen 2 paarden in deinend een rit mogen maken. Deze activiteit geeft deelnemers met ernstige motorische beperkingen een natuurlijke massage waar de longen en darmen positief door worden geactiveerd. De bloedsomloop wordt gestimuleerd en stijve spieren worden soepeler.

Het zittend paardrijden is mogelijk met daarvoor speciaal aangepaste zadels en goed geselecteerde paarden.

Het aangepast paard rijden en huifbed-rijden wordt volledig verzorgd in vrije-tijds uren op woensdagmiddagen, avonden en de zaterdagen. De lessen vinden plaats onder leiding van een gediplomeerd Instructrice Paardrijden Gehandicapten (IPG). De overige begeleiders hebben een koetsiersbewijs. Naast het rijden op de boerderij is het ook mogelijk huifkartochten te maken in de omgeving. De stichting is in het bezit van een huifkar, toegankelijk voor 3 rolstoelen.

 

Bestaande middelen

Ø  De stichting is in het bezit van een huifkar, toegankelijk voor 3 rolstoelen.

Ø  De paardenbak in open lucht: het zand daarvoor is geschonken door een grondverzetbedrijf. En de afrastering is betaald uit overige inkomsten van de stichting.

Ø  Paarden: verkregen uit donaties, eigen aanschaf en voor een gedeelte onderhouden door adoptie door derden.

Ø  Aangepaste zadeldelen: aangekocht uit de inkomsten door verkoop oliebollen.

Ø  Aangepast zadel:

Ø  De aanschaf van het huifbed en met benodigde tillift is mogelijk geweest door een donatie van de Johan Cruijff Foundation.

Ø  De paardentrailer is verkregen door het winnen van een handtekeningenactie (per mail) van de gouden gids t.w.v. € 5000,-

Alle grote investeringen zijn afhankelijk van giften en donaties.

 

Inkomsten

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:

Ø  Prijs per rit/les voor de deelnemers € 12,50. (de stichting wil de kosten voor de deelnemers zo laag als mogelijk houden)

Ø  Jaarlijks wordt door de leden gecollecteerd voor het fonds voor gehandicaptensport. Van de opbrengst wordt door het fonds 25% overgedragen aan onze stichting.

Ø  In december op oudejaarsdag wordt in het dorp Diessen de gehele dag oliebollen gebakken en verkocht waar ongeveer € 2000,- mee wordt verdiend.

 

Het bestuur

Het bestuur vergadert 4x per jaar en komt zo nodig bij een ter voorbereiding van de diverse activiteiten. De taken zijn verdeeld onder voorzitterschap, secretariaat en penning meester. Alle voorkomende zaken, beleid en financiële aangelegenheden worden in het bestuur besproken.

De penning meester verzorgt de financiële overzichten.

De communicatie met de deelnemers verloopt wekelijks tijdens de rijlessen, via de site en jaarlijks wordt een jaaroverzicht van de activiteiten aan deelnemers verstrekt.

 

Toekomst

De stichting heeft de wens om in 2018 een overdekte rijhal te realiseren en heeft zich georiënteerd op alle aanpassingen die nodig zijn om het aangepast paard rijden in een hal veilig en goed te kunnen waarmaken. Hiervoor zijn rolstoelvriendelijke faciliteiten nodig. De bakbodem van de hal moet voor de individuele ritten los zand bezitten maar voor de paarden die voor het huif bed gespannen zijn, moet de vloer vaster zijn. Anders is het voor deze paarden veel te belastend. Dat betekent dat de bodem een grote kostenpost zal zijn. Daarnaast is er voor het op en afstappen van de niet mobiele deelnemers een aangepaste opstapplaats nodig. De ontmoetingsruimte en sanitaire voorzieningen moeten ook rolstoel vriendelijk zijn.  De plannen zijn gemaakt op basis van de oriëntaties, ervaringen en de aanbevelingen voor maneges voor gehandicapten van de Federatie Paardrijden voor Gehandicapten.

De ruwbouw van de rijhal wordt gefaciliteerd door Arnold en Anja Donkers als eigenaren van de (zorg)boerderij. De stichting werft via sponsors en donaties de nodige middelen om de rijhal geschikt te maken voor paardrijden voor mensen met een beperking. Jaarlijks dient de stichting met het plan “help mee en word vriend van stichting huifbed-rijden” de huurkosten te dekken.

 

Toekomstig gebruik van de hal

Zoals huidig aanbod: wekelijks wordt paardrijden aangeboden in de avonden, op woensdagmiddag en zaterdagen. Het gaat hier om 30 ruiters met een beperking.

Jaarlijks voor alle deelnemers:

  • 1x proevendag, de deelnemers mogen hun kunsten laten zien krijgen hiervoor punten en prijzen.
  • 1x themadag. De paardenbak wordt thematisch versierd en de ruiters mogen spelletjes doen te paard.
  • 1x een herfstrit waarbij alle ruiters individueel worden begeleid door vrijwilligers bij een rit op het paard of met de huifkar naar de bossen.

 

Bij in gebruik name van de rijhal:

  • sinterklaasviering samen met het paard
  • kerstviering in de stal
  • een winterproevendag met omliggende stichtingen die ook aangepast paardrijden aanbieden.

 

Realisatie

De stichting hoopt in 2018 de goede doelen organisaties bereid te vinden donaties toe te zeggen om ten einde najaar 2018 de aangepaste rijhal in gebruik te kunnen nemen. In het projectplan “overdekte rijhal voor aangepast paardrijden” zijn de acties en benodigdheden uitgewerkt.

.