15 februari 2017, 19:09 Nieuwe dierverblijven
15 januari 2017, 14:39 Welkom op de nieuwe site
Wij werken samen met Amarant
Zorgboerderij Donkhorst

Zorgboerderij Donkhorst

Doelstelling: Onze opzet is om hulpboeren in een kleinschalige setting in staat te stellen met dieren om te gaan en een taak te krijgen in hun verzorging.
Wij willen inspelen op ieders persoonlijke niveau door zodanige omstandigheden te creëren dat het functioneren zo optimaal en veilig mogelijk kan plaats vinden. Het meedoen is belangrijk. Het uitvoeren van kleine (deel)-taken kan het gevoel van eigenwaarde vergroten

Groep: De groep hulpboeren die nu op de Donkhorst werken is verticaal. Dit houdt in dat er hulpboeren werken van hoog niveau en van laag niveau (belevingsniveau). Er werken nu 18 hulpboeren op de donkhorst. Doordat we de begeleiding zelf doen met een extra medewerker kunnen er maximaal 15 hulpboeren per dag komen werken, hierdoor is kwaliteit gewaarborgd. Op dit moment hebben we een stagiëre van het ROC voor 3 dagen in de week.
Gebouwen: In het oude stalgedeelte is een kantine, werkruimte, omkleedruimte en sanitaire voorzieningen, aangepast voor rolstoelen.
De werkruimten hebben met grote ramen een uitzicht in de jongveestal. Verder is er een overdekt terras met een openhaard waar men kan roken.

Daarbij willen we aansluiten bij datgene wat de individuele hulpboer kan uitvoeren.