24 januari 2019, 21:48 Rijhal is klaar.
29 november 2018, 15:36 Nieuwe rijhal.
9 januari 2018, 11:49 Groot succes voor de oliebollen verkoop.
Stichting Huifbed-rijden Donkhorst

Hoe kunt u meehelpen

Wij vragen u één van de “Vrienden van de Stichting Huifbed-rijden Donkhorst” te worden, door maandelijks of jaarlijks een bedrag te schenken dat u op verschillende manieren kunt voldoen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

1. Plaatsing van een hoefijzer aan de muur in de rijhal met vermelding van uw naam.

U kiest voor plaatsing voor 5 jaar met betaling van minimaal € 50,- per jaar

2. Fiscaal Vriendelijk schenken

Fiscaal vriendelijk schenken kan en wat houdt dat in?

Als vriend van de stichting Huifbed-rijden Donkhorst kunt u fiscaal vriendelijk schenken, als u ervoor kiest de bijdrage te doen in de vorm van een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. U sluit met Stichting Huifbed-rijden Donkhorst een ‘overeenkomst periodieke giften’ af en u kunt dan de totale jaarlijkse gift, zonder drempel, vanaf de 1e tot en met de laatste euro aftrekken van de belasting. Belangrijkste voorwaarden hierbij voor de belasting:

a) De gift moet gedaan worden aan een zogenaamde ANBI-instelling(‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Stichting Huifbed-rijden Donkhorst heeft deze ANBI-status van de Belastingdienst
b) Het betreft een jaarlijkse gift voor eenzelfde bedrag voor minimaal vijf jaar. Zie bijlage voor de benodigde formulieren voor de belasting.

3. Plaatsing van een reclamebord in de nieuwe rijhal met de volgende voorwaarden:

a) Tegen eenmalige betaling van de aanschafkosten van het bord, €100,- (excl. BTW) met de afmeting 150 x 75m.
b) Onder toezegging van een loopovereenkomst van 5 jaar, minimaal € 100,- per jaar
c) De Stichting draagt zorg voor het maken van het bord met uw logo, foto en of wensen.

4. U adopteert een paard voor 1 of meer jaren voor € 500,- per jaar

De stichting heeft veel paarden nodig om voor ieder kind, iedere deelnemer een geschikt paard te hebben. De kosten voor deze selectie en goede stalling zijn groot. Als u een paard adopteert zijn wij daarmee zeer geholpen. De adoptie wordt vermeld op het sponsorbord in de rijhal.

5. U schenkt een bedrag naar eigen keuze.

Op het aanmeldformulier kunt u uw keuze aankruisen. U stemt dan in met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse incasso van het bedrag van uw keuze voor de overeengekomen looptijd.


Wat bieden wij

Jaarlijks een overzicht van de activiteiten van de stichting.
Jaarlijks een overzicht van de besteding van de ingekomen schenkingen en of donaties.
Een uitnodiging voor de jaarlijkse proeven- en themadagen.
U bent één van de “Vrienden van de Stichting Huifbed-rijden Donkhorst”


Tot slot

Met uw hulp zijn wij in staat continuïteit te bieden in de deelname van kinderen en mensen met een beperking in het beoefenen van een sport zoals we allemaal graag doen en weten dat het goed voor ons is. Paardrijden heeft een enorm positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. En zoals we ook allemaal weten, het werkt pas echt goed als er regelmaat in zit. Met een nieuwe rijhal staat ons niets meer in de weg.

Stichting Huifbed-rijden Donkhorst,
Ontginningsweg 34,5089NS, Haghorst,
tel.: 06.30793887,
mailadres: info@donkhorst.nl,
bankrekening: NL30RABO0313265283,
KvK: 18085854,
ANBI/RSIN: 817265491