24 januari 2019, 21:48 Rijhal is klaar.
29 november 2018, 15:36 Nieuwe rijhal.
9 januari 2018, 11:49 Groot succes voor de oliebollen verkoop.
Stichting Huifbed-rijden Donkhorst

Historie

Al kort na de start van de zorgboerderij Donkhorst in 2005 werd het idee geboren om voor de doelgroep van de zorgboerderij huifbed-rijden te gaan aanbieden. Hiervoor werd dan ook in 2006 een stichting opgericht die geheel bestaat uit vrijwilligers. De eerste taak was om een geschikt huifbed aan te schaffen plus de daarvoor benodigde paarden. Ook moesten hiervoor de nodige financiële middelen worden aangeboord. We zijn toen vrij snel van start kunnen gaan met behulp van de financiële ondersteuning van de "Johan Cruyff Foundation"  en nog vele andere regionale bedrijven en landelijke fondsen.

De verzorging van de paarden bleek een succesvolle werktaak voor de hulpboeren van de zorgboerderij. Tevens groeide de interesse voor paardrijden en samen met het huifbed-rijden ontstond er een nevenactiviteit op de boerderij voor in de vrijetijdsuren.

Om op een verantwoorde manier het huifbed-rijden en paardrijden aan te bieden volgde Mariëlle Diepstraten de opleiding Instructrice IPG (Instructeur Paardrijden Gehandicapten).

Vooral het aangepast paardrijden groeide snel zodat ook het aantal paarden moest groeien om aan de verschillende behoeften te kunnen voldoen, afhankelijk van de beperkingen en mogelijkheden van de deelnemer. Maar ook de behoefte aan vrijwilligers werd groter.

De stichting probeert op allerlei manieren om de kosten voor het aangepast paardrijden en het huifbed-rijden beperkt te houden voor de deelnemers. Een van de jaarlijkse activiteiten om dat te bereiken is alweer bijna 10 jaar het oliebollen bakken met oud jaar. Dit is al jaren een welkome financiële aanvulling om het onderhoud en de kwaliteit van ons paardenbestand in stand te houden.

Al gauw groeide de ambitie om een rijhal te realiseren om onafhankelijk te kunnen worden van het weer dat dikwijls spelbreker is bij onze kwetsbare doelgroep.

We hebben flink geprobeerd om daarvoor de nodige fondsen te vergaren maar het bleek dat die niet de doelstelling hadden om vastgoed te financieren.

Dat betekent dat we het op een andere manier moeten proberen. Hopelijk gaat het dit jaar lukken doordat de familie Donkers de ruwbouw nu zelf gaat financieren en bouwen. Dat betekent dat de Stichting wel jaarlijks de huur hiervoor moet kunnen opbrengen.

Een andere ambitie is om onze gemotiveerde vrijwilligers uit te breiden en te ontlasten.