24 januari 2019, 21:48 Rijhal is klaar.
29 november 2018, 15:36 Nieuwe rijhal.
9 januari 2018, 11:49 Groot succes voor de oliebollen verkoop.
Stichting Huifbed-rijden Donkhorst

Financieel jaaroverzicht 2016-2017

Inkomsten 2016 2017
Saldo € 4109,71 € 7856,75
Lesgeld € 7358,50 €  8445,00
Giften Eind 2016 is er een rekening geopend voor giften en sponsoring om een overdekte rijhal mogelijk te maken.
€ 10421,02 € 17255,13
Opbrengst activiteit € 145,40 €  280,00
Oliebollen € 2114,50 €  2776,10
Overig € 70,00
Gestort kontanten € 1372,37 € 2114,50
  € 25591,50 € 38727,48
Uitgaven 2016 2017
Smid € 1160,00 € 1265,00
Veearts € 963,67 € 1077,62
Hooi / stro € 5686,36 € 3952,42
Investering In 2016 is geinvesteerd in het tuinhuisje om spelmateriaal in op te slaan. Mogelijk gemaakt door Stichting Annetje.
In 2017 is er een aangepast beugelzadel aangeschaft mogelijk door een giften van de bosruitertjes uit Lagemierde.
In 2017 is er een paard aangeschaft van een bijdragen van Stichting Annetje.
€ 3217,45 € 2000,00
Mestafvoer € 1851,30 € 580,80
Kosten activiteiten € 349,74 € 756,96
Benodigdheden paard € 927,80 € 2084,35
Bankkosten € 120,49 € 346,93
Verzekering € 752,04 € 770,88
Overig Bij overig geboekt (post 020) in 2017 is de tekening en berekening van de rijhal door Huisman. De definitieve tekening en berekening is gemaakt door Piet Plasmans
€ 1333,53 € 4656,47
Gestort bank € 1372,37 € 2114,40
Saldo € 7856,75 € 19121,55
  € 25591,50 € 38727,48